Packaging Galenicum

Creació de nova línia de packaging de suplements alimentaris per a Llatinoamèrica.

Direcció d'art

Cesc Camí

Client

GalenicumFood

Data del projecte

2021

Share